Referenties

WAT ONZE KLANTEN ZEGGEN

Arjen en Katja Aalbers, Heemstede

Vereffening na beneficiaire aanvaarding


"Klaas heeft ons op zeer kundige wijze ondersteund in de afhandeling van een deels buitenlandse erfenis. Wij kregen te maken met de Nederlandse en Franse belasting, wat de afhandeling redelijk complex maakte. Klaas was zeer transparant in zijn manier van werken, hield ons nauwkeurig op de hoogte d.m.v. een gedeelde projectwebsite genaamd ViaDesk. Kosten werden duidelijk omschreven en het ons budget hield hij daarbij in acht. De communicatie via e-mail was accuraat en snel. We hebben het samenwerken met Klaas als zeer prettig en deskundig ervaren."

Executele


"Klaas is een prettige gesprekspartner, die gemoedelijk kan converseren als het kan en ter zake komt wanneer het moet.

Hij etaleert een grote kennis over zijn vakgebied en kan uitleggen wat de voordelen zijn van het inschakelen van een professionele executeur.


Ik introduceer deze vorm van juridische bijstand en boedelafwikkeling in het algemeen bij mijn cliënten en beveel Klaas Zondervan in het bijzonder van harte bij hen aan! En uiteraard: mochten mijn persoonlijke omstandigheden daartoe aanleiding geven, ook dan is Klaas mijn eerste keus!"

Erik Schrama Brussee, Uitvaartondernemer

Google Reviews


Recentere aanbevelingen kunt u lezen op ons profiel bij Google Reviews. U kunt daar desgewenst ook zelf een aanbeveling achterlaten.

Voor aanbevelingen met betrekking tot erfgenamenonderzoek verwijzen wij u graag naar de gelijknamige website, Erfgenamenonderzoek.nl.

Track record


2013 - Heemstede - vereffening nalatenschap na beneficiaire aanvaarding (art. 4:202 lid 1 sub a BW)

2014 - Leiden - benoeming tot executeur-afwikkelingsbewindvoerder

2014 - Purmerend - benoeming tot executeur-afwikkelingsbewindvoerder

2014 - Alphen aan den Rijn - benoeming tot executeur-afwikkelingsbewindvoerder

2015 - Gouda - benoemd tot opvolgend testamentair bewindvoerder

2016 - Putten - partijadvies aan erfgenaam in Nederlandse boedel, woonachtig in de Verenigde Staten, inzake bevoegdheden executeur

2016 - Gouda - afwikkeling van een boedel waarbij de wettelijke verdeling speelt (art. 4:13 BW) alsook een tweetrapsmaking (afdeling 4.5.5. BW)

2016 - Alphen aan den Rijn - afwikkeling van een boedel na overlijden langstlevende ouder

2017 - Almere - opstellen verweerschrift ter voorkoming van benoeming vereffenaar (art. 4:203 lid 1 sub a BW)

2017 - Alphen aan den Rijn - opstellen inleidende processtukken op verzoek van erfrechtadvocaat

2017 - Nederland - structureel samenwerkingsverband met meerdere erfrechtadvocaten

2017 - Koudekerk aan den Rijn - afwikkeling van een boedel na overlijden van ouder

2017 - Zaandam - door de rechtbank Noord-Holland benoemd tot vereffenaar op verzoek van schuldeiser (art. 4:204 lid 1 sub b BW)

2017 - Zaanstreek - door de rechtbank Noord-Holland benoemd tot vereffenaar op verzoek van erfgenaam (art. 4:203 lid 1 sub a BW)

2017 - Zaanstreek - schrijven van een eis in reconventie tot verdeling van de gemeenschap (art. 3:179 lid 1 BW)

2017 - Ter Aar - bereidverklaring aanvaarding benoeming tot vereffenaar afgegeven

2017 - Vuren - gevolmachtigd vereffenaar (onherroepelijk) na beneficiaire aanvaarding (art. 4:202 lid 1 sub a BW)

2017 - Rotterdam - gevolmachtigd vermogensbeheerder in een boedel van € 2 mln

2017 - Canada - advies schrijven renvoi Brits erfrecht naar Nederlands erfrecht (internationaal privaatrecht)

2017 - Nederland - advies inzake imputatie in verband met claimen legitieme portie (art 4:70 jo. art. 4:85 lid 1 BW)

2017 - 's-Gravenhage - advies verjaring rechtsvordering (art. 3:307 BW) en privéaansprakelijkheid overbedelingsschuld ex art. 4:7 lid 1 sub a BW

2018 - Alphen aan den Rijn - voltooiing van de wettelijke vereffening na beneficiaire aanvaarding op basis van boedelvolmachten (casus 1)

2018 - Alphen aan den Rijn - voltooiing van de wettelijke vereffening na beneficiaire aanvaarding op basis van boedelvolmachten (casus 2)

2018 - Canada - afwikkeling van een Nederlandse nalatenschap met uitsluitend vermogensbestanddelen in Canada

2019 - Roelofarendsveen - door de rechtbank benoemd tot opvolgend beheersexecuteur en testamentair bewindvoerder

2019 - Amsterdam - door de rechtbank Noord-Holland benoemd tot vereffenaar op verzoek van erfgenaam (op de voet van art. 4:203 BW)

2019 - Utrecht - partijadvisering bevoegdheden executeur bij wettelijke vertegenwoordiging van een minderjarige erfgenaam

2019 - Amsterdam - bereidverklaring aanvaarding benoeming tot opvolgend beheersexecuteur afgegeven

2019 - Bunnik - bereidverklaring aanvaarding benoeming tot vereffenaar afgegeven

2019 - Amsterdam - benoemd tot opvolgend executeur door de beheersexecuteur

2019 - Leiden - toegevoegd als executeur door de beheersexecuteur in een nalatenschap van zeer ruime omvang

2019 - Alphen aan den Rijn - afwikkeling van een nalatenschap op basis van boedelvolmachten

2020 - Amsterdam - partijadvies aan erfgenaam in Nederlandse boedel, woonachtig in de Verenigde Staten, o.m. inzake bevoegdheden executeur

2020 - Den Haag - benoeming tot vereffenaar in een negatieve boedel met buitenlandse aspecten (op de voet van art. 4:203 BW)

2020 - Den Haag - benoeming tot vereffenaar op verzoek van erfgenaam (op de voet van art. 4:203 BW)

2020 - Ottawa, Ontario, Canada - het doen opmaken van een Nederlandse verklaring van erfrecht in een Canadese nalatenschap

2020 - Verenigd Koninkrijk - boedelgevolmachtigde in een Britse nalatenschap met Nederlandse vermogensbestanddelen

2020 - Verenigd Koninkrijk - boedelgevolmachtigde in een tweede Britse nalatenschap met Nederlandse vermogensbestanddelen

2021 - Verenigd Koninkrijk & Australië - boedelgevolmachtigde in een Nederlandse nalatenschap van € 5 mln

2020 - Valkenburg, Limburg - afwikkelen van een Nederlandse nalatenschap met een Canadese erfgename

2021 - Verenigde Staten - boedelgevolmachtigde in een Nederlandse nalatenschap

2021 - Canada - boedelgevolmachtigde in een Nederlandse nalatenschap

2021 - Verenigde Staten - boedelgevolmachtigde in een Amerikaanse nalatenschap van een Nederlander

2021 - Ierland - boedelgevolmachtigde in een Nederlandse nalatenschap met een Ierse erfgename

2021 - Alphen aan den Rijn - boedelgevolmachtigde in een Nederlandse nalatenschap (erfgenaam is een Goed Doel)

2021 - Badhoevedorp - boedelgevolmachtigde in een Nederlandse nalatenschap met onroerend goed

2022 - Dordrecht - boedelgevolmachtigde in een Nederlandse nalatenschap met onroerend goed

2022 - Moordrecht - door de kantonrechter te Gouda benoemd tot opvolgend executeur

2022 - Nieuw-Zeeland - boedelgevolmachtigde in een Nieuw-Zeelandse nalatenschap met Nederlandse vermogensbestanddelen

2022 - Steenbergen - ondersteuning bij het voltooien van de wettelijke vereffening (op de voet van artikel 4:202 lid 1 sub a BW)

2022 - Hazerswoude-Rijndijk - het voltooien van de wettelijke vereffening (op de voet van artikel 4:202 lid 1 sub a BW)

Publicaties


2017 - Vakmagazine De Notarisklerk - artikel over erfrecht en erfgenamenonderzoek (zie tevens LinkedIn)

2017 - Notariaat Magazine - bijdrage aan een artikel over internationaal erfgenamenonderzoek

2017 - Neuß-Grevenbroicher Zeitung - artikel over de nalatenschap van Thomas Burghartz (1957)

2019 - Reformatorisch Dagblad - interview over de implicaties van de invoering van de dubbele achternaam

2019 - Vakmagazine De Notarisklerk - column over erfrecht en erfgenamenonderzoek - editie september/oktober (LinkedIn)

2019 - Vakmagazine De Notarisklerk - column over erfrecht en erfgenamenonderzoek - editie november/december (LinkedIn)

2020 - Vakmagazine De Notarisklerk - column over erfrecht en erfgenamenonderzoek - latere edities (Blog)

2020 - vermelding als lid en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Rechstkundige Adviseurs in de Gids Rechterlijke Macht

2020 - 'Waarnemingen van' ..... Klaas Zondervan - website van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA)

2020 - interview rubriek 'Leden aan het woord' op de website van de Nederlandse Vereniging voor Executeurs (NOVEX)

2020 - Vakblad Estate Planning - geïnterviewd door de redactie van het vakmagazine van het Register Estate Planners (REP)

2022 - Algemeen Dagblad - geïnterviewd voor de rubriek 'Wat doet een ...' in de hoedanigheid van erfrechtspecialist

Permanente educatie


2013 - Basiscursus Erfrecht - Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX)

2013 - Leergang Executele - (16 punten KNB) Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX)

2014 - Vereffening nalatenschap (6 punten KNB) - Kluwer Juridische Opleidingen

2017 - Negatieve nalatenschappen (5 punten KNB) - LexLumen Juridische en fiscale opleidingen

2017 - Specialisatieopleiding Estate Planning (36 punten KNB) - SDU Licent Academy

2018 - Praktische afwikkeling van nalatenschappen (6 punten KNB) - SDU Juridische opleidingen

2018 - Procederen in erfrechtzaken (14 punten OVA) - Academie voor de Rechtspraktijk

2019 - 7-daagse gecomprimeerde Basisopleiding Mediation - Match-it opleidingen

2019 - Specialisatieopleiding Vereffening Nalatenschappen (24 punten OVA) - Familie- & Erfrecht Instituut Nederland

2020 - Competentiebewijs beëdigd (juridisch) vertaler Nederlands-Engels en vice versa behaald - KTV Toetsing B.V.

2021 - Hoe komt verdwenen vermogen terug in de nalatenschap? (4 punten KNB) - Familie- & Erfrecht Instituut Nederland

2021 - Succesvol procederen bij de kantonrechter (4 punten KNB) - Familie- & Erfrecht Instituut Nederland

2021 - Specialisatieopleiding Juridisch Vertaler Engels (136 punten Wbtv) - Chris P. Odijk & Xandra Lammers

2022 - Testament lezen in de praktijk (4 punten RB) - Register Belastingadviseurs

2022 - Module Familievermogensrecht (20 punten KNB) - INM: Instituut na- en bijscholing Notariële Medewerkers en Paralegals

Lidmaatschappen


2013 - lid van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX) (gecertficeerd executeur & vereffenaar sinds 2019)

2014 - lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) (bestuurslid 2018-2021)

2019 - ingeschreven in het Register Estate Planners (REP)

2019 - ingeschreven in het register van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)

2020 - ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) als beëdigd vertaler Engels - Raad voor Rechtsbijstand

2021 - ingeschreven in het register van de International Bar Association (IBA)


Op persoonlijke titel


2007 - ingewijd in de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden (Loge De Getande Rand te Alphen aan den Rijn)

2019 - geïnstalleerd als lid bij de Rotary Club Alphen aan den Rijn

LUMINIS

NALATENSCHAPSAFWIKKELING

Boedelafwikkeling

Executeursbenoemingen

Rechtbankbenoemingen tot vereffenaar

Partijadvisering bij erfrechtelijke conflicten

LinkedIn

NEEM CONTACT OP

Postbus 506

2400 AM Alphen aan den Rijn

KANTOORTIJDEN
Neem gerust contact met ons op. Wij maken graag kosteloos en vrijblijvend kennis met u.

Maandag - Vrijdag: 09:00 tot 17:00

K.v.K. 84499184

BTW-nummer NL863234756B01

© Copyright 2013-2022. Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden | Klachtenregeling | Privacyverklaring | Disclaimer | Wij bieden onze diensten aan in

onder meer Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, waarbij we in het bijzonder Alphen aan den Rijn, Leiden, Gouda, Den Haag en Amsterdam noemen.