Disclaimer

DISCLAIMER

DISCLAIMER VOOR WWW.LUMINISEXECUTEURS.NL


Luminis Executele & Vereffening B.V. (Kamer van Koophandel: 84499184), hierna te noemen Luminis, verleent u hierbij toegang tot www.luminisexecuteurs.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.


Luminis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.


BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Luminis spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen c.q. informatie word(en)(t) aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen c.q. informatie kunnen/kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Luminis.


In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Luminis nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Luminis. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Luminis, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

LUMINIS

NALATENSCHAPSAFWIKKELING

Boedelafwikkeling

Executeursbenoemingen

Rechtbankbenoemingen tot vereffenaar

Partijadvisering bij erfrechtelijke conflicten

LinkedIn

NEEM CONTACT OP

Postbus 506

2400 AM Alphen aan den Rijn

KANTOORTIJDEN
Neem gerust contact met ons op. Wij maken graag kosteloos en vrijblijvend kennis met u.

Maandag - Vrijdag: 09:00 tot 17:00

K.v.K. 84499184

BTW-nummer NL863234756B01

© Copyright 2013-2022. Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden | Klachtenregeling | Privacyverklaring | Disclaimer | Wij bieden onze diensten aan in

onder meer Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, waarbij we in het bijzonder Alphen aan den Rijn, Leiden, Gouda, Den Haag en Amsterdam noemen.