Afwikkelen nalatenschap

AFWIKKELEN NALATENSCHAP

Afwikkeling door de erfgenamen

Als u erfgenaam bent dan komt er veel op u af. De emotionele weerslag nog buiten beschouwing gelaten, kan de afwikkeling van een nalatenschap ingewikkeld en tijdrovend zijn. Er zal bijvoorbeeld aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting moeten worden gedaan. Om dat te kunnen doen zult u zich eerst een beeld moeten vormen van de bezittingen en schulden van de nalatenschap. Dat is niet altijd eenvoudig, bijvoorbeeld wanneer er een bedrijf is of buitenlands vermogen bestaat.


U bent aangewezen als erfgenaam in het testament van de overledene of u erft – als er geen testament is – op grond van de wet. Als er geen executeur is, moet de nalatenschap worden afgewikkeld door de erfgenamen. Alle handelingen die u verricht, moet u samen met de andere erfgenamen verrichten. Dat kan problemen geven, bijvoorbeeld wanneer u elkaar niet iedere dag spreekt of wanneer er een verschil van mening bestaat. Ook komt het voor dat een slechte gezondheid een vlotte afwikkeling belemmert. Dan is het goed om te weten dat u een professionele onafhankelijke derde als gevolmachtigde kunt aanwijzen om de nalatenschap namens u en de andere erfgenamen af te wikkelen. Maak geheel kosteloos en vrijblijvend kennis met ons.

WERKZAAMHEDEN BIJ BOEDELAFWIKKELING


Het is van groot belang dat de afwikkeling van een nalatenschap efficiënt gebeurt. Als dit niet het geval is, bestaat namelijk de kans dat de erfgenamen daar financieel nadeel van ondervinden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een waardedaling van de aandelenportefeuille of aan de maandelijkse lasten van een serviceflat die de nalatenschap langzaam uithollen. Voor beide geldt dat de waarde op de dag van overlijden mede bepaalt hoeveel erfbelasting u betaalt. Met name bij de aandelenportefeuille kan dit een aanzienlijk verschil opleveren. Een verlate aangifte erfbelasting kan bovendien een rentelast van 4% met zich meebrengen.


De werkzaamheden die de gezamenlijke erfgenamen moeten verrichten om de afwikkeling tot een goed einde te brengen, verschillen in wezen niet van die van de in het testament van de overledene benoemde executeur. Wel is het zo dat voor de executeur andere spelregels gelden, zoals de verplichting om een boedelbeschrijving op te maken en de zelfstandige aansprakelijkheid voor de gevolgen van de aangifte erfbelasting. Is er beneficiair aanvaard dan worden ook de erfgenamen geconfronteerd met in de wet vastgelegde spelregels. We sommen de belangrijkste werkzaamheden bij de afwikkeling van een nalatenschap voor u op.


  • In kaart brengen van bezittingen en schulden;
  • opstellen van een boedelbeschrijving (mogelijk depot bij de rechtbank);
  • laten opstellen van een verklaring van erfrecht door de notaris;
  • opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen;
  • het laten taxeren en verkopen van inboedel en woning;
  • verkopen van de aandelenportefeuille;
  • laatste aangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting;
  • het voldoen van de schulden van de nalatenschap;
  • opstellen van een rekening en verantwoording;
  • overdracht aan de erfgenamen en verdeling van de nalatenschap.

UITBESTEDEN VAN DE AFWIKKELING


Er zijn veel redenen waarom het is aan te bevelen om de afwikkeling van een nalatenschap uit te besteden aan een professionele derde. We noemden reeds de efficiëntie waarmee de afwikkeling plaatsvindt en de risico's die spelen bij een afwikkeling door de erfgenamen, in welk kader ook onafhankelijkheid en onpartijdigheid een rol spelen.


Klaas Zondervan van Luminis Executele & Vereffening heeft veel ervaring met het afwikkelen van nalatenschappen. Zo voltooide hij onder meer de Leergang Executele, de Specialisatieopleiding Estate Planning en de Specialisatieopleiding Vereffening Nalatenschappen. Hij wordt met regelmaat door de rechtbank benoemd tot vereffenaar of opvolgend beheersexecuteur en werd in juni van 2019 als zodanig gecertificeerd door de aan NOVEX gelieerde Stichting Certificering Executeurs. Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek.

BENEFICIAIR AANVAARD?


Als één der erven diens erfdeel beneficiair heeft aanvaard, moet de nalatenschap op grond van artikel 4:202 lid 1 sub a BW worden vereffend. Als ervaren vereffenaar, zowel op basis van volmachten als benoemd door de rechtbank, bent u ook hiervoor bij ons aan het juiste adres. Wilt u ons inhuren? Ga dan naar deze pagina.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?


We kunnen ons voorstellen dat het u een beetje duizelt na alle hierboven vermelde informatie te hebben gelezen. Neemt gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin we één en ander graag persoonlijk toelichten. Stuur ons een bericht of bel naar +31(0)85-0604243.

LUMINIS

NALATENSCHAPSAFWIKKELING

Boedelafwikkeling

Executeursbenoemingen

Rechtbankbenoemingen tot vereffenaar

Partijadvisering bij erfrechtelijke conflicten

LinkedIn

NEEM CONTACT OP

Postbus 506

2400 AM Alphen aan den Rijn

KANTOORTIJDEN
Neem gerust contact met ons op. Wij maken graag kosteloos en vrijblijvend kennis met u.

Maandag - Vrijdag: 09:00 tot 17:00

K.v.K. 84499184

BTW-nummer NL863234756B01

© Copyright 2013-2022. Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden | Klachtenregeling | Privacyverklaring | Disclaimer | Wij bieden onze diensten aan in

onder meer Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, waarbij we in het bijzonder Alphen aan den Rijn, Leiden, Gouda, Den Haag en Amsterdam noemen.