Bewindvoering

TESTAMENTAIR BEWIND

Testamentair bewind of beschermingsbewind

Liber Pater = Vrije Vader; vormde samen met Libera een oud Romeins godenpaar dat was toegewijd in de bescherming van de oogst.

U wilt iets nalaten aan uw kleinkinderen, maar wilt dat ze hier pas op volwassen leeftijd over kunnen beschikken? En tot die tijd wilt u dat het goed beheerd wordt? Testamentair bewind kan een uitkomst bieden in deze gevallen.


Als we het hebben over bewind in de context van het erfrecht, spreken we eigenlijk altijd over testamentair bewind. Er bestaat ook zoiets als beschermingsbewind, maar daarbij gaat het om individuen die tijdelijk of duurzaam niet hun zakelijk belangen kunnen waarnemen. Luminis Executele & Vereffening richt zich uitsluitend op het beheren van testamentair vermaakt vermogen.

SOORTEN BEWINDVOERDERS


Een erflater kan bij testament bewind instellen over een of meer door hem nagelaten of vermaakte goederen. Tenzij de erflater anders heeft bepaald, treedt het bewind in werking op het tijdstip van zijn overlijden. Dit is het moment waarop de taak van de testamentair bewindvoerder aanvangt. De taak van de bewindvoerder in deze context is van conserverende aard. Op hem rust de taak als een goed bewindvoerder te zorgen voor de instandhouding van de goederen die onder bewind zijn gesteld. De beschermingsbewindvoerder wordt benoemd door de kantonrechter enconserveert het vermogen van personen die (tijdelijk) niet in staat zijn om hun eigen zakelijke belangen waar te nemen. Zij verschillen als volgt.

TESTAMENTAIR BEWINDVOERDER

Kan worden benoemd in een testament, maar ook door de kantonrechter;

vindt de wet- en regelgeving inzake zijn benoeming in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;

beheert en conserveert het vermogen in het belang van de rechthebbende, de erfgenaam;

komt op grond van de wet jaarlijks 1% van het vermogen toe; professioneel testamentair bewind brengt echter een voor de beroepsgroep gebruikelijk loon met zich mee in plaats hiervan;

maakt een boedelbeschrijving van het vermogen op;

doet zijn benoeming inschrijven in de openbare registers van het Kadaster bij onroerende zaken;

legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan de rechthebbende over het bewind;

keert jaarlijkse vruchten uit aan de erfgenaam onder aftrek van de beloning, tenzij anders overeengekomen;

legt aan het einde van zijn bewind rekening en verantwoording af aan degene die hem in beheer opvolgt;

blijft verplicht al datgene te doen dat niet zonder nadeel voor de erfgenaam kan worden uitgesteld.

BESCHERMINGSBEWINDVOERDER


Wordt benoemd door de kantonrechter;

vindt de wet- en regelgeving inzake zijn benoeming in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

kan alleen worden benoemd indien de rechthebbende (tijdelijk) niet in staat is zijn zakelijke belangen waar te nemen;

dit is onder meer het geval indien er sprake is van verkwisting of problematische schulden;

zijn salaris is wettelijk bepaald;

kan worden benoemd op verzoek van onder meer de rechthebbende, diens echtgenoot, broers, zussen en kinderen;

maakt een boedelbeschrijving van het vermogen op;

maakt een plan van aanpak en een budgetplan voor de rechthebbende;

heeft regelmatig overleg met rechthebbende;

doet zijn benoeming inschrijven in de openbare registers van het Kadaster bij onroerende zaken;

legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan de rechthebbende en de kantonrechter over het bewind;

legt aan het einde van zijn bewind rekening en verantwoording af aan degene die hem in beheer opvolgt;

blijft verplicht al datgene te doen wat niet zonder nadeel voor de rechthebbende kan worden uitgesteld.

UW NALATENSCHAP


Overweegt u een deel van uw na te laten vermogen onder bewind te stellen of bent u concreet op zoek naar een testamentair bewindvoerder? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We vertellen u graag meer over testamentair bewind en over de mogelijkheden die u heeft om testamentaire lasten op te leggen (voorwaarden aan bijvoorbeeld het doel van de besteding zoals studie of een eerste koopwoning). Feitelijk is de executeur-afwikkelingsbewindvoerder óók een bewindvoerder in de zin van het testamentair bewind.

BENT U BEWINDVOERDER?


Bent u testamentair bewindvoerder en bent u op zoek naar een opvolger in het kader van beheer? Of wilt u zich bij de uitvoering van uw taken in die hoedanigheid van juridisch advies laten dienen? We zijn u graag van dienst; bel of mail ons gerust. We maken graag tijd voor u vrij.

OP ZOEK NAAR...


Luminis Executele & Vereffening voert een kleine praktijk als het gaat om beschermingsbewind, waarbij het met name gaat om cliënten waarmee wij al langer een relatie hebben. WIj zijn geen professioneel beschermingsbewindvoerder en zijn als zodanig niet op zoek naar uitbreiding van deze praktijk.

LUMINIS

NALATENSCHAPSAFWIKKELING

Boedelafwikkeling

Executeursbenoemingen

Rechtbankbenoemingen tot vereffenaar

Partijadvisering bij erfrechtelijke conflicten

LinkedIn

NEEM CONTACT OP

Postbus 506

2400 AM Alphen aan den Rijn

KANTOORTIJDEN
Neem gerust contact met ons op. Wij maken graag kosteloos en vrijblijvend kennis met u.

Maandag - Vrijdag: 09:00 tot 17:00

K.v.K. 84499184

BTW-nummer NL863234756B01

© Copyright 2013-2022. Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden | Klachtenregeling | Privacyverklaring | Disclaimer | Wij bieden onze diensten aan in

onder meer Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, waarbij we in het bijzonder Alphen aan den Rijn, Leiden, Gouda, Den Haag en Amsterdam noemen.