Diensten

DIENSTVERLENING

Executele


Als u geen executeur aanwijst, komt de afwikkeling van uw nalatenschap voor rekening van uw erfgenamen. Als u een professioneel executeur inschakelt, houdt u de regie in eigen hand en ontzorgt u uw nabestaanden. Een prettig idee voor iedereen.


 • Beheer van uw vermogen en betalen van rekeningen.
 • Aangifte inkomsten- en erfbelasting.
 • Eventuele verkoop van uw huis en andere bezittingen.
 • Verdelen van de nalatenschap onder uw erfgenamen.

Vereffening


Heeft u uw erfdeel beneficiair aanvaard of is er door de rechtbank een vereffenaar aangewezen? Dan krijgt u te maken met de wettelijke vereffeningsprocedure. Klaas Zondervan treedt regelmatig op als door de rechtbank benoemd vereffenaar.


 • Beheren en vereffenen van de nalatenschap.
 • Opmaken van een boedelbeschrijving ten sterfdage.
 • Openlijk oproepen van schuldeisers en voldoen van schulden.
 • Ter verdeling overdragen surplus aan erfgenamen.

Bewindvoering


U wilt iets nalaten aan uw kleinkinderen, maar u wilt dat zij hier pas over kunnen beschikken als ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt? Testamentair bewind voorziet in deze behoefte. Wij vertellen u er op verzoek alles over.


 • Erfdelen beschermd tot een door u te bepalen leeftijd.
 • De door u aangewezen bewindvoerder staat aan het roer.
 • U komt een jaarlijkse vergoeding overeen voor het bewind.
 • Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af.

Estate planning


Estate planning is gericht op het gestructureerd regelen van de overgang van vermogen naar - meestal - de volgende generatie en het beheer van dat vermogen na overlijden. Zinvol voor iedereen die bezittingen heeft en belasting betaalt. De vijf pijlers zijn als volgt.


 • Huwelijksvermogensrecht.
 • Schenkingsrecht.
 • Erfrecht.
 • Levensverzekerings-, pensioen- en sociaalzekerheidsrecht.
 • Internationaal recht.

Conflicten


'Geld doet rare dingen met mensen' is een gezegde dat u niet vreemd zal voorkomen. Na een overlijden kunnen de gemoederen tussen de erfgenamen hoog oplopen. Het is dan goed om te weten dat u zich kunt laten bijstaan door een juridische professional.


 • Erfgenamen die zich niet uitspreken over de aanvaarding.
 • (Ontslag van) executeurs die hun boekje te buiten gaan.
 • Een vordering op u waarmee u het niet eens bent.
 • Vaststelling van het erfdeel van uw eerstoverleden ouder.
 • Geschillen over de verdeling (in samenwerking met advocaat).

LUMINIS

NALATENSCHAPSAFWIKKELING

Boedelafwikkeling

Executeursbenoemingen

Rechtbankbenoemingen tot vereffenaar

Partijadvisering bij erfrechtelijke conflicten

LinkedIn

NEEM CONTACT OP

Postbus 506

2400 AM Alphen aan den Rijn

KANTOORTIJDEN
Neem gerust contact met ons op. Wij maken graag kosteloos en vrijblijvend kennis met u.

Maandag - Vrijdag: 09:00 tot 17:00

K.v.K. 84499184

BTW-nummer NL863234756B01

© Copyright 2013-2022. Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden | Klachtenregeling | Privacyverklaring | Disclaimer | Wij bieden onze diensten aan in

onder meer Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, waarbij we in het bijzonder Alphen aan den Rijn, Leiden, Gouda, Den Haag en Amsterdam noemen.