Diensten

DIENSTVERLENING

Executele


Als u geen executeur aanwijst, komt de afwikkeling van uw nalatenschap voor rekening van uw erfgenamen. Als u een professioneel executeur inschakelt, houdt u de regie in eigen hand en ontzorgt u uw nabestaanden. Een prettig idee voor iedereen.


 • Beheer van uw vermogen en betalen van rekeningen.
 • Aangifte inkomsten- en erfbelasting.
 • Eventuele verkoop van uw huis en andere bezittingen.
 • Verdelen van de nalatenschap onder uw erfgenamen.

Vereffening


Heeft u uw erfdeel beneficiair aanvaard of is er door de rechtbank een vereffenaar aangewezen? Dan krijgt u te maken met de wettelijke vereffeningsprocedure. Klaas Zondervan treedt regelmatig op als door de rechtbank benoemd vereffenaar.


 • Beheren en vereffenen van de nalatenschap.
 • Opmaken van een boedelbeschrijving ten sterfdage.
 • Openlijk oproepen van schuldeisers en voldoen van schulden.
 • Ter verdeling overdragen surplus aan erfgenamen.

Bewindvoering


U wilt iets nalaten aan uw kleinkinderen, maar u wilt dat zij hier pas over kunnen beschikken als ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt? Testamentair bewind voorziet in deze behoefte. Wij vertellen u er op verzoek alles over.


 • Erfdelen beschermd tot een door u te bepalen leeftijd.
 • De door u aangewezen bewindvoerder staat aan het roer.
 • U komt een jaarlijkse vergoeding overeen voor het bewind.
 • Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af.

Estate planning


Estate planning is gericht op het gestructureerd regelen van de overgang van vermogen naar - meestal - de volgende generatie en het beheer van dat vermogen na overlijden. Zinvol voor iedereen die bezittingen heeft en belasting betaalt. De vijf pijlers zijn als volgt.


 • Huwelijksvermogensrecht.
 • Schenkingsrecht.
 • Erfrecht.
 • Levensverzekerings-, pensioen- en sociaalzekerheidsrecht.
 • Internationaal recht.

Conflicten


'Geld doet rare dingen met mensen' is een gezegde dat u niet vreemd zal voorkomen. Na een overlijden kunnen de gemoederen tussen de erfgenamen hoog oplopen. Het is dan goed om te weten dat u zich kunt laten bijstaan door een juridische professional.


 • Erfgenamen die zich niet uitspreken over de aanvaarding.
 • (Ontslag van) executeurs die hun boekje te buiten gaan.
 • Een vordering op u waarmee u het niet eens bent.
 • Vaststelling van het erfdeel van uw eerstoverleden ouder.
 • Geschillen over de verdeling (in samenwerking met advocaat).

LUMINIS

EXECUTELE & VEREFFENING


Executele & Vereffening

Testamentair bewind

Professioneel beschermingsbewind

Estate Planning

Erfrechtelijk advies

LinkedIn

NEEM CONTACT OP

Postbus 506

2400 AM Alphen aan den Rijn

085 - 060 42 43

KANTOORTIJDEN
Neem gerust contact met ons op. Wij maken graag kosteloos en vrijblijvend kennis met u.Maandag - Vrijdag: 09:00 to 17:00K.v.K. 60651148

BTW-nummer NL853999910B01

© Copyright 2017. Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden | Klachtenregeling | Disclaimer | Wij bieden onze diensten aan in onder meer

Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, waarbij we in het bijzonder Alphen aan den Rijn, Leiden, Gouda, Den Haag en Amsterdam noemen.