Executeursbenoeming

Namens de erflater...

De overledene noemen we in de context van het erfrecht ook wel de erflater. Een professioneel executeur verricht zijn werkzaamheden namens de erflater, in het belang van de erfgenamen en op grond van het testament.


Volgens artikel 4:144 lid 1 BW is het de taak van de executeur de 'goederen der nalatenschap' te beheren en de schulden der nalatenschap te voldoen, die tijdens zijn beheer uit die goederen behoren te worden voldaan. Gedurende dit beheer kunnen de erfgenamen op grond van artikel 4:145 lid 1 BW niet zonder zijn medewerking over de goederen beschikken. Hij staat dus als kapitein aan het roer van het schip dat uw nalatenschap heet. Bent u op zoek naar zo iemand? Laten we een afspraak maken.

SOORTEN EXECUTEURS


De taak van een standaard- of beheersexecuteur eindigt wanneer hij de schulden van de nalatenschap heeft voldaan. Voor het voldoen van deze schulden mag hij goederen verkopen, maar hij moet wel zoveel mogelijk in overleg treden met de erfgenamen. De executeur draagt, als hij zijn taak heeft voltooid, de goederen over aan de erfgenamen, die vervolgens gezamenlijk verdelen. Soms mag ook de executeur verdelen. Welke soorten executeurs kennen we en welke taken en bevoegdheden hebben deze?

BEGRAFENISEXECUTEUR

Coördineren van de uitvaart van erflater.

BEHEERSEXECUTEUR

Coördineren van de uitvaart van erflater;


inventariseren van bezittingen en schulden op de dag van overlijden;

opmaken van een boedelbeschrijving;

eventuele verkoop van bezittingen

als dat nodig is voor de schulden;

het voldoen van openstaande nota's;

verrichten van de laatste aangifte inkomstenbelasting;

verrichten van aangifte erfbelasting;

opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen;

informeren verzekeraars en pensioenfondsen;

het afgeven van legaten.EXECUTEUR-AFWIKKELINGSBEWINDVOERDER

Coördineren van de uitvaart van erflater;

inventariseren van bezittingen en schulden op de dag van overlijden;

opmaken van een boedelbeschrijving;

eventuele verkoop van bezittingen

zonder dat het nodig is voor de schulden;

het voldoen van openstaande nota's;

verrichten van de laatste aangifte inkomstenbelasting;

verrichten van aangifte erfbelasting;

opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen;

informeren verzekeraars en pensioenfondsen;

het afgeven van legaten;


beschikkingshandelingen, zoals het verdelen van de nalatenschap.

UW NALATENSCHAP


Als na uw overlijden uw nalatenschap openvalt komt er veel op uw nabestaanden af. Zonder testament komt de afwikkeling voor rekening van uw erfgenamen. U kunt uw erfgenamen ontzorgen door een executeur van Luminis Executele & Vereffening te benoemen in uw testament. U bent dan verzekerd van een executeur met specialistische kennis en bovendien van waarneming bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we de mogelijkheden met u bespreken. We zijn u meer dan graag van dienst.

BENT U ERFGENAAM?


Bent u erfgenaam en komt de afwikkeling van de nalatenschap uit dien hoofde op uw schouders te rusten? Wij kunnen de afwikkeling namens u verrichten als u een boedelvolmacht aan ons verstrekt. Stuur ons gerust een e-mail om te informeren naar de mogelijkheden. U kunt ons bereiken via de contactpagina.

BENEFICIAIR AANVAARD?


Als één der erven diens erfdeel beneficiair heeft aanvaard, moet de nalatenschap op grond van artikel 4:202 lid 1 sub a BW worden vereffend. Als ervaren vereffenaar, zowel op basis van volmachten als benoemd door de rechtbank, bent u ook hiervoor bij ons aan het juiste adres. Wilt u ons inhuren? Ga dan naar deze pagina.

LUMINIS

NALATENSCHAPSAFWIKKELING

Boedelafwikkeling

Executeursbenoemingen

Rechtbankbenoemingen tot vereffenaar

Partijadvisering bij erfrechtelijke conflicten

LinkedIn

NEEM CONTACT OP

Postbus 506

2400 AM Alphen aan den Rijn

KANTOORTIJDEN
Neem gerust contact met ons op. Wij maken graag kosteloos en vrijblijvend kennis met u.

Maandag - Vrijdag: 09:00 tot 17:00

K.v.K. 84499184

BTW-nummer NL863234756B01

© Copyright 2013-2022. Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden | Klachtenregeling | Privacyverklaring | Disclaimer | Wij bieden onze diensten aan in

onder meer Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, waarbij we in het bijzonder Alphen aan den Rijn, Leiden, Gouda, Den Haag en Amsterdam noemen.