Estate planning

ESTATE PLANNING

Met het oog op de toekomst...

Estate planning is gericht op het gestructureerd regelen van de overgang van vermogen naar de volgende generatie en het beheer van dat vermogen na overlijden. Het kan worden gezien als het sluitstuk op de financiële planning van een persoon.


Vermogen laat zich definiëren als het geheel van bezittingen aan goederen en vorderingen na aftrek van de daartegenover staande schulden. Estate planning is aldus niet alleen voor de 'rich and famous', ook de modaalverdiener heeft als belastingbetaler belang bij het benutten van vrijstellingen en het drukken van belastingtarieven bij de overgang van diens vermogen naar de volgende generatie.

HET WEZEN VAN DE ESTATE PLANNER


Estate planning is een generalistisch specialisme. Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden moet de estate planner kunnen schakelen tussen verschillende rechtsgebieden. Daarbij dient hij de fiscaliteit niet uit het oog te verliezen. Door deze rechtsgebieden op de juiste wijze te combineren kan hij voor zijn opdrachtgever een optimale planning bereiken. Naar mate het vermogen omvangrijker is of de financiële structuur complexer, wordt het belang van estate planning uiteraard groter. Flexibiliteit en zekerheid staan hierbij steeds voorop, gedreven door de creativiteit van de estate planner.

DE ESTATE PLANNER

Is een financieel en juridisch geschoolde deskundige met een brede achtergrond;

stelt de wensen van de cliënt voorop en past daarop zijn methodiek aan;

bouwt voort op het emotioneel draagvlak bij de cliënt;

onderzoekt aan de hand hiervan welke fiscale route het meest gunstig is;

benadert de vermogenspositie van de cliënt integraal; maakt als het ware een dwarsdoorsnede van het huishouden;

benut de volledige contracts- en testeervrijheid die de wet hem biedt;

schakelt collega-specialisten in daar waar het hem aan kennis ontbreekt;

houdt zijn kennis op peil door het volgen van actualiteitencursussen.

PIJLERS VAN HET VAKGEBIED


Flexibiliteit en zekerheid;

het benutten van vrijstellingen;

het drukken van de progressie in het tarief;

het voorkomen van achtereenvolgende, 'dubbele' heffingen.


Balanceren binnen de rechtsgebieden:


huwelijksvermogensrecht;

schenkingsrecht;

erfrecht;

levensverzekeringsrecht;

pensioenrecht;

sociaalzekerheidsrecht;

internationaal recht.

UW NALATENSCHAP


Wilt u grip krijgen op de civiel- en fiscaalrechtelijke effecten van uw nalatenschap? Wellicht wilt u deze effecten beteugelen en heeft u daarbij een specifiek doel in gedachten. Dan is een bezoek aan een estate planner voor u zeer de moeite waard. Graag kijken we samen met u wat de gevolgen kunnen zijn van alternatieve planningsroutes en helpen we u het juiste pad te kiezen. Bel ons gerust voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

BUITENLANDS VERMOGEN


Als u vermogen heeft in het buitenland, een tweede huis in Portugal bijvoorbeeld, dan is het van belang te dirigeren hoe dat vermogen vererft en of dat naar Nederlands recht is. De nieuwe Europese erfrechtverordening kan hier een niet onbelangrijke rol bij spelen. Samen met u inventariseren we de mogelijkheden.

ONDERNEMER OF DGA?


Indien u ondernemer bent of DGA zult u een voorziening moeten treffen in uw testament ten aanzien van uw bedrijf. Op welke wijze kan de vennootschap zo fiscaal gunstig mogelijk worden overgedragen aan uw opvolger? Zijn er praktische bezwaren of valkuilen om rekening mee te houden? We vertellen het u graag.

LUMINIS

NALATENSCHAPSAFWIKKELING

Boedelafwikkeling

Executeursbenoemingen

Rechtbankbenoemingen tot vereffenaar

Partijadvisering bij erfrechtelijke conflicten

LinkedIn

NEEM CONTACT OP

Postbus 506

2400 AM Alphen aan den Rijn

KANTOORTIJDEN
Neem gerust contact met ons op. Wij maken graag kosteloos en vrijblijvend kennis met u.

Maandag - Vrijdag: 09:00 tot 17:00

K.v.K. 84499184

BTW-nummer NL863234756B01

© Copyright 2013-2022. Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden | Klachtenregeling | Privacyverklaring | Disclaimer | Wij bieden onze diensten aan in

onder meer Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, waarbij we in het bijzonder Alphen aan den Rijn, Leiden, Gouda, Den Haag en Amsterdam noemen.