Erfrechtmediation

ERFRECHTMEDIATION

Helaas komen binnen het erfrecht veel conflicten voor. De emoties kunnen dan hoog oplopen en niet zelden wordt er gedreigd met een advocaat. Het adagium 'bezint, eer ge begint' gaat hier alleszins op. Niet alleen de gemoederen kunnen namelijk hoog oplopen, ook de nota's. Soms zelfs erfdeeloverstijgend.


Mediation kan dan een oplossing bieden. Hierbij is van belang dat partijen ook echt de morus hebben tot consensus te willen komen. Luminis Executele & Vereffening kan een bemiddelende rol spelen bij erfrechtelijke conflicten. Komen partijen eruit? Dan wordt de oplossing, waarbij van beider zijden water bij de wijn zal moeten worden gedaan, in een vaststellingsovereenkomst neergelegd.

De gulden middenweg...

WAT IS MEDIATION NU PRECIES?


Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken als een van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten. (bron: Wikipedia)

DE ERFRECHTMEDIATOR
voert de regie in het gesprek en creëert ruimte voor een ieder om onbevangen zijn of haar verhaal te doen;

belicht de tot dusver onbelichte aspecten van de probleemstelling;

bevordert dat de individuele betrokkenen inzicht krijgen in het eigen gedrag en dat van de ander;

weet te duiden hoe mensen die in een conflict verwikkeld zijn met elkaar communiceren;

brengt structuur aan in de crux van de casus en maakt inzichtelijk welke oplossingen denkbaar zouden kunnen zijn voor de subproblemen die eraan ten grondslag liggen;

doet dit alles in een erfrechtelijk juridische, maar pragmatische context.

ERFRECHTMEDIATION


Ieder conflict is uniek en vereist daarom zijn eigen aanpak en benadering, niet in de laatste plaats vanwege de uniciteit van de bij het conflict betrokken partijen. Een erfrechtmediator heeft zich toegelegd op conflicthantering en bemiddeling primair tussen de erfgenamen onderling. Hij is toegerust met een gedegen kennis van het erfrecht en beheerst gesprekstechnieken die de-escaleren en partijen weer op één lijn kunnen krijgen.

UW NALATENSCHAP


Het is gauw gezegd en we horen het vaak: 'Mijn kinderen kunnen prima met elkaar opschieten'. Helaas leert de praktijk dat dit zeker niet altijd het geval is. Wanneer iemand overlijdt komt er soms oud zeer boven. Ook kan het zijn dat niet iedereen zich kan vinden in de uiterste wilsbeschikking van moeder of dat er strijd bestaat over de verdeling. Het cliché 'voorkomen is beter dan genezen' treft hier doel. Benoem Luminis Executele & Vereffening tot executeur-afwikkelingsbewindvoerder in uw testament en wees ondubbelzinnig in uw testament over wat u nalaat, aan wie, onder welke voorwaarden en waarom.

LUMINIS

NALATENSCHAPSAFWIKKELING

Boedelafwikkeling

Executeursbenoemingen

Rechtbankbenoemingen tot vereffenaar

Partijadvisering bij erfrechtelijke conflicten

LinkedIn

NEEM CONTACT OP

Postbus 506

2400 AM Alphen aan den Rijn

KANTOORTIJDEN
Neem gerust contact met ons op. Wij maken graag kosteloos en vrijblijvend kennis met u.

Maandag - Vrijdag: 09:00 tot 17:00

K.v.K. 84499184

BTW-nummer NL863234756B01

© Copyright 2013-2022. Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden | Klachtenregeling | Privacyverklaring | Disclaimer | Wij bieden onze diensten aan in

onder meer Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, waarbij we in het bijzonder Alphen aan den Rijn, Leiden, Gouda, Den Haag en Amsterdam noemen.